July 11th, 2011

Krusty

Svibardosh

Djibrineh, vulvul watsfak !


Nivrin diboj nivneh, mabor grodesk !


Bouh bouh ! Grus komik daia wouf nishnit doktor fisik !


Bapoï baliset hushniet, groped ! Varoj
sexy slopjet bral da kuhurnush. Baro...


Dafish goril Motoman !


De... bra...


... wtf ?